RAIDE OST

Kui te ei soovi müüa tervet kinnistut, ostame kasvava metsa raieõiguse, vastavalt teie poolt näidatud mahus.