PÕLLUMAADE OST JA MÜÜK

Kuigi põllumaade ost ei ole otseselt seotud meie põhitegevusega, oleme valmis tegema pakkumisi ka põllumaadele ja kinnistutele, mis on osaliselt kaetud metsaga.